Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


introductie

Introductie

Ontsporing van Bezitsverhoudingen

Het heeft er alle schijn van dat 3% van de mensheid evenveel bezit als de andere 97% bij elkaar. Als zo een trend doorgaat zijn we in 2050 allemaal bezit geworden van de een of andere sjeik uit het Middenoosten. Er ontwikkelt zich bij ongewijzigd beleid een situatie van enerzijds superrijke oligarchen tegen anderzijds de rest van de wereld. Wat zou er moeten gebeuren ? Door wie of wat?

Sociale effecten van kunstmatige intelligentie en uitbreiding Know how

De mogelijkheden van technologische ontwikkelingen zijn fascinerend. De technici lossen veel problemen op (electrische auto’s, zonnepanelen, windturbines etc.) Maar wat te doen als er een superintelligentie ontstaat? Mooi al die slimme algoritmes. Wat voor effecten hebben ze op de werkgelegenheid. / De eerste 1000-jarige is al ergens geboren. Wat zou er moeten gebeuren? Door wie of wat?

Federalisme versus Nationalisme

De Europese Unie is nog geen federatie. Maar in de unie is al veel gezamenlijk overleg. De unie heeft gezorgd voor 75 jaar vrede tussen de deelnemende landen. Dat is een absoluut unicum voor Europa. Maar de waardering neemt af. Populisme in de zin van nationalisme is in trek ook in Europa. Dat is een gevaarlijke trent die de kans op harde conflicten weer doet toenemen. Wat zou er moeten gebeuren ? Door wie of wat?

Toenemen van het liegen in de politiek

Verantwoording door politici na 1945 is vooral gebeurd door druk van de media. Democratie met slecht werkende media heeft in de eerste helft van de 20e eeuw desastreuze gevolgen gehad. Na 1945 hebben de media een enorme vlucht genomen. Het was niet makkelijk voor politici overheden en bedrijven. Overal waren journalisten. Maar delen van de media zijn nu gecorrumpeerd. (Rupert Murdoch, Berlusconi,) Hits, is belangijker dan feiten. Congsies tussen politici en journalisten. De controlefunctie is bezoedeld. Liegen kan gewoon (facebook etc.) Wat zou er moeten gebeuren ? Door wie of wat?

Opvattingen over waarden (ideologie)

Na Nietzsche is het wat moeilijk praten over ethiek. Ethisch gedrag is geschikt bij familiaire en vrienden relaties. Maar in het maatschappelijk verkeer is de christelijke ethiek niet geschikt. Organisaties leven in concurrentie met elkaar. (moral man in immoral society) Rechtvaardigheid is wel belangrijk in het maatschappelijk verkeer. (level playingfield). Bij een maatschappij hoort belasting- moraal. Maar het hemd is nader dan de rok. Off shore bestaat en dus is 30% van het totale geld onvindbaar. Wat zou er moeten gebeuren ? Door wie of wat?

Milieucrisis? Het gaat om het behoud van onze planeet!

Onze planeet kan de druk van al zijn bewoners niet aan. Volgens WWF oefenen we als mensheid zoveel druk uit dat we minstens 4 werelden nodig hebben om dat te kunnen verwerken. Maar het gaat niet alleen om het verlagen van de druk op het leefmilieu. De uitputting van natuurlijke hulpbronnen is even belangrijk. Wat zou er moeten gebeuren ? Door wie of wat?

Veranderkunde

De ontwikkelingen die gesignaleerd zijn, spelen overal op deze site een rol. Het accent is daarbij verdiepend en oplossingsgericht. Maar als we al oplossingen weten, dan blijft nog de vraag over de wijze van implementatie. Veel van de oplossingen zijn gericht op allerlei verworven posities, bezit, etc. Dat betekent dus dat sommige partijen wat te winnen hebben, waar andere zullen verliezen. Niet alles zal met een “quid pro quo” gaan. Dus zullen we ons op allerlei conflicten moeten voorbereiden. Strijd is daarbij een uiterste vorm waarin iedereen verliest (de een weliswaar meer dan de ander). Onderhandelen is als (democratisch) principe te prefereren. Want we blijven tot elkaar veroordeeld. We hebben voorlopig lotsverbondenheid. (Tot er een delegatie naar Mars verdwijnt) Wat zou er moeten gebeuren ? Welke hulpmiddelen zijn nodig. Door wie of wat? En hier vooral HOE!

introductie.txt · Laatst gewijzigd: 2019/12/16 20:29 door admin